OS PC-a/prijenosnog računala / Klijentska računala za udaljeni rad