side

Uvjeti i odredbe

Materijale na ovoj Web-lokaciji pruža Centar za informacije tvrtke IT Corporate kao uslugu svojim korisnicima i može se koristiti u informativne svrhe samo podložno odredbama u nastavku. Preuzimanjem bilo kakvih materijala iz ili na drugi način korištenjem ove Web-lokacije, vi kao korisnik („vi“) pristajete na ove Uvjete i odredbe („Sporazum“). Ako se ne slažete s njima, nemojte koristiti Web-lokaciju i ne preuzimajte nikakve materijale s nje. Slažete se da je ovaj Sporazum (i, ako ste korisnik koji se registrirao na ovoj Web-lokaciji („Registrirani korisnik“), sve odredbe uključene u postupak registracije) cjelovita i ekskluzivna izjava o sporazumu između Centra za informacije tvrtke IT Corporate i vas, koji zamjenjuje sve prijedloge ili prethodne sporazume, usmene ili pisane, te svu ostalu komunikaciju između vas i Centra za informacije tvrtke IT Corporate u vezi s predmetom ovog Sporazuma.

CENTAR ZA INFORMACIJE TVRTKE IT CORPORATE MOŽE U BILO KOJEM TRENUTKU REVIDIRATI OVAJ SPORAZUM AŽURIRANJEM OVE OBAVIJESTI. TREBALI BISTE POSJETITI OVU STRANICU S VREMENA NA VRIJEME KAKO BISTE PREGLEDATE TADA VAŽEĆE UVJETE JER SU ONI OBVEZUJUĆI ZA VAS. ODREĐENE ODREDBE OVIH UVJETA MOGU BITI ZAMIJENJENE IZNIMNO ODREĐENIM PRAVNIM OBAVIJESTIMA ILI UVJETIMA KOJI SE NALAZE NA ODREĐENIM STRANICAMA NA OVOJ WEB-LOKACIJI.

OPĆENITO:

Ova Web-lokacija djeluje kao forum koji vam omogućuje da pronađete i identificirate određene pružatelje softvera i usluga („Pružatelji“). Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne kontrolira vrijeme ili način na koji se proizvodi ili usluge dobavljača („Proizvodi“) dostavljaju i ne jamči zaključivanje bilo koje transakcije. Centar za informacije tvrtke IT Corporate može odbiti pružanje usluga putem Web-lokacije bilo kome u bilo kojem trenutku, po vlastitom nahođenju.

INFORMACIJE O ZAŠTITNOM ZNAKU:

IT Corporate Information Hub® zaštitni je znak tvrtke Headley Media Technology Division Ltd za svoje usluge procjene za specijaliste i stručnjake, odnosno pružanje mrežnih usluga kojima potencijalni kupci mogu naučiti o proizvodima i uslugama. Svi ostali nazivi robnih marki, proizvoda, usluga i procesa koji se pojavljuju na ovim stranicama zaštitni su znakovi njihovih nositelja. Zaštitni znakovi Centra za informacije tvrtke IT Corporate smiju se javno koristiti samo uz pisanu privolu Centra za informacije tvrtke IT Corporate. Pravedna uporaba zaštitnih znakova Centra za informacije tvrtke IT Corporate u oglašavanju i promociji proizvoda Centra za informacije tvrtke IT Corporate zahtijeva odgovarajuću potvrdu. Upućivanje na ili korištenje proizvoda, usluge ili procesa ne podrazumijeva preporuku, odobrenje, pripadnost ili sponzorstvo tog proizvoda, usluge ili procesa od strane Centra za informacije tvrtke IT Corporate.

LICENCA ZA JEDAN PRIMJERAK:

Osim kako je drugačije naznačeno na ovoj Web-lokaciji, vi možete preuzeti ograničeni broj primjeraka informacija ili softvera („Materijala“) na ovoj Web-lokaciji za vašu osobnu, nekomercijalnu internu uporabu, osim ako je Centar za informacije tvrtke IT Corporate dozvolio drugačije u pisanom obliku, ili ako je to dopušteno licencnim uvjetima pojedinačnog Materijala. To je licenca, a ne prijenos vlasništva i podliježe sljedećim ograničenjima: ne smijete: (a) koristiti nikakav automatizirani postupak ili softverski robot za pregledavanje, preuzimanje, ispisivanje ili na drugi način korištenje sadržaja bilo koje Web-lokacije Centra za informacije tvrtke IT Corporate, b) koristiti nijednu Web-lokaciju ili Sadržaj u svrhu solicitacije, za bilo koji proizvod, rješenje ili uslugu, poduzeća koja imaju unose ili sadržaje unutar Sadržaja Web-lokacije, (c) mijenjati Materijale ili ih koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe ili za bilo kakav javni prikaz, izvedbu, prodaju ili najam, uključujući, bez ograničenja, objavljivanje Materijala na bilo kojem mrežnom računalu ili ih emitirati na/u bilo kojem mediju, (d) dekompilirati, koristiti obrnuti inženjering ili rastavljati softverske Materijale osim i samo u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom, (e) uklanjati nikakva autorska prava ili druge vlasničke obavijesti iz/s Materijala, (f) prenijeti Materijale na drugu osobu. Pristajete na sprječavanje svih neovlaštenih kopiranje Materijala. Centar za informacije tvrtke IT Corporate pridržava sva prava koja nisu izričito odobrena u ovom Sporazumu.

VLASNIŠTVO MATERIJALA:

Ova Web-lokacija i Materijali koji se nalaze na njoj zaštićeni su autorskim pravima i svjetskim autorskim pravima, zaštitnim znakom, izgledom ambalaže i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i ugovornim odredbama i ne mogu se kopirati, reproducirati, mijenjati, objavljivati (digitalno ili na drugi način), učitavati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način bez prethodne pisane dozvole Centra za informacije tvrtke IT Corporate. Osim kako je ovdje izričito navedeno, Centar za informacije tvrtke IT Corporate i njegovi dobavljači vama ne dodjeljuju, implicitno, po načelu estoppel ili na drugi način, bilo koje izričito ili podrazumijevano pravo vezano uz bilo koji patent, autorsko pravo, zaštitni znak ili poslovnu tajnu. Ostala prava mogu vam se dodijeliti od strane Centra za informacije tvrtke IT Corporate u pisanom obliku ili postavljena drugdje u Materijalima.

LOZINKE:

Ako ste Registrirani korisnik, Centar za informacije tvrtke IT Corporate će vam izdati određene lozinke i korisničke identifikacijske brojeve za pristup određenim područjima Web-lokacije. Pristajete da nijednoj trećoj strani nećete otkrivati takve lozinke i korisničke identifikacijske brojeve koje su vam izdane.

UKUDANJE PRISTUPA:

Ako prekršite bilo koji od uvjeta ili odredbi ovog Sporazuma, Centar za informacije tvrtke IT Corporate može, po vlastitom nahođenju, (a) obustaviti vaš pristup određenim područjima Web-lokacije ili (b) ukinuti vaš pristup određenim područjima Web-lokacije. Je li rezultat kršenja obustava ili ukinuće ovisi o nekoliko čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na ozbiljnost kršenja, potencijalnu štetu drugim korisnicima ili Centru za informacije tvrtke IT Corporate i je li kršenje opetovano ili nije. Ako Centar za informacije tvrtke IT Corporate obustavi ili ukine vaše pravo na pristup ili korištenje Centra za informacije tvrtke IT Corporate, tada će vas Centar za informacije tvrtke IT Corporate u roku od 24 sata obavijestiti o takvom potezu. Nakon prestanka pristupa, obavezni ste odmah uništiti Materijale i sve će se povezane licence odmah prekinuti.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

OVA WEB-LOKACIJA I SVI MATERIJALI PRUŽENI SU „TAKVI KAKVI JESU“, BEZ IKAKVOG IZRIČITOG ILI IMPLICITNOG JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. CENTAR ZA INFORMACIJE TVRTKE IT CORPORATE I/ILI NJEGOVI PRUŽATELJI OVIME SE ODRIČU ODGOVORNOSTI U SMISLU TRŽIŠNOG POTENCIJALA, NEPOVRIJEDE ILI PRIKLADNOSTI ZA BILO KOJU POSEBNU NAMJENU. CENTAR ZA INFORMACIJE TVRTKE IT CORPORATE ILI NJEGOVI PRUŽATELJI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK INFORMACIJA) KOJE PROIZLAZE IZ KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA MATERIJALA ILI WEB-LOKACIJE, ČAK I AKO JE CENTAR ZA INFORMACIJE TVRTKE IT CORPORATE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. CENTAR ZA INFORMACIJE TVRTKE IT CORPORATE NI BILO KOJI OD NJEGOVIH SLUŽBENIKA, RUKOVODITELJA, ZAPOSLENIKA ILI AGENATA NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI PREMA VAMA ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI OZLJEDU KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE U VEZI S OVIM SPORAZUMOM, BEZ OBZIRA NA OBLIK POTRAŽIVANJA ILI DJELOVANJA, U IZNOSU KOJI PREMAŠUJE VEĆI OD IZNOSA (A) UKUPNE NAKNADE KOJU STE PLATILI PODUZEĆU (AKO POSTOJI) ILI (B) STO DOLARA (100,00 USD).

Zbog toga što neke jurisdikcije zabranjuju isključenje ili ograničenje odgovornosti za posljedičnu ili slučajnu štetu, navedeno ograničenje ne može se odnositi na vas. Bez ograničavanja gore navedenog, trebali biste biti svjesni da Materijali mogu sadržavati pogreške, propuste, netočnosti ili zastarjele informacije. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne tvrdi i ne jamči o potpunosti, točnosti, adekvatnosti, aktualnosti ili pouzdanosti bilo kojeg Materijala i neće biti odgovoran za bilo kakav nedostatak gore navedenog. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne obvezuje se ažurirati Materijale.

IZJAVA:

Centar za informacije tvrtke IT Corporate nije stranka u nijednom stvarnom angažmanu između Pružatelja i vas. Kao rezultat toga, Centar za informacije tvrtke IT Corporate nema kontrolu nad kvalitetom, sigurnosti ili zakonitosti Pružatelja ili njihovim uslugama. Vi ste potpuno odgovorni za sve aktivnosti provedene putem vašeg računa u pristupu Web-lokaciji. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne može i ne kontrolira hoće li Pružatelji izvršiti svoje usluge ili ispuniti druge obveze. Nadalje, nije komercijalno razumno da Centar za informacije tvrtke IT Corporate provjerava autentičnosti Pružatelja te ne može tvrditi i ne potvrđuje da je svaki Pružatelj uistinu stranka koja tvrdi da jest. Centar za informacije tvrtke IT Corporate vas potiče da razvijete sigurnu poslovnu praksu prilikom korištenja interneta. Centar za informacije tvrtke IT Corporate također vas potiče da izravno komunicirate s Pružateljima putem Web-lokacije kako bi vam to pomoglo ocijeniti „s kim imate posla“. Centar za informacije tvrtke IT Corporate (i njegove predstavnike i zaposlenike) oslobađate od odgovornosti za sva potraživanja, zahtjeve i štete svake vrste i prirode (uključujući, ali ne ograničavajući se na stvarnu, posljedičnu, posebnu, kaznenu i slučajnu štetu), poznatu i nepoznatu, očekivanu i neočekivanu, otkrivenu i neotkrivenu, koja proizlazi iz ili je na bilo koji način povezana s vašim odnosom s Pružateljima ili uslugama koje Pružatelji pružaju ili bilo kakve radnje ili propuste Pružatelja. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakav pravni postupak protiv vas od strane Pružatelja.

PODNESCI KORISNIKA:

Svi materijali, informacije ili druge komunikacije koje prenesete na ili objavite na ovoj Web-lokaciji smatrat će se ne-povjerljivim i ne-vlasničkim („Podnesci“). Centar za informacije tvrtke IT Corporate neće imati nikakvih obveza u odnosu na Podneske, pod uvjetom da se svaki podatak putem kojeg se neka osoba može identificirati rješava na način naveden u nastavku. Centar za informacije tvrtke IT Corporate i njegovi ovlaštenici/punomoćnici moći će slobodno kopirati, otkrivati, distribuirati, ugrađivati i na drugi način koristiti Podneske i sve podatke, slike, zvukove, tekst i druge stvari u Podnescima u sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se svaki podatak putem kojeg se neka osoba može identificirati rješava na način naveden u nastavku. Zabranjeno vam je objavljivanje ili prijenos na ovu ili s ove Web-lokacije svih nezakonitih, prijetećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji bi kršili bilo koji zakon ili bilo kakva prava treće strane.

UPORABA PODATAKA POMOĆU KOJIH VI MOŽETE BITI IDENTIFICIRANI:

Podacima pomoću kojih vi možete biti identificirani i koje ste poslali Centru za informacije tvrtke IT Corporate putem obrazaca na Web-lokaciji rukuje se se u skladu s Pravilima o privatnosti Centra za informacije tvrtke IT Corporate na ovoj Web-lokaciji. Potvrđujete da ste pročitali i razumjeli Pravila o privatnosti.

POVEZNICE NA DRUGE WEB LOKACIJE:

Poveznice na ovoj Web-lokaciji mogu vam omogućiti da napustite Web-lokaciju Centra za informacije tvrtke IT Corporate i posjetite druge web-lokacije. Te povezane web-lokacije nisu pod kontrolom Centra za informacije tvrtke IT Corporate te Centar za informacije tvrtke IT Corporate nije odgovoran za sadržaj, točnost ili bilo koji drugi aspekt bilo koje povezane web-lokacije ili bilo koje poveznice na povezanoj web-lokaciji. Centar za informacije tvrtke IT Corporate zadržava pravo u svakom trenutku prekinuti bilo koju poveznicu ili povezani program. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne podržava poduzeća ili proizvode na koje se povezuje i zadržava pravo navesti isto na svojoj Web-lokaciji. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj od Web-lokacija trećih strana povezanih s ovim stranicama, to činite u potpunosti na vlastitu odgovornost.

OBEŠTEĆENJE:

Ovime pristajete na vlastiti trošak obeštetiti, braniti i osloboditi odgovornosti Centar za informacije tvrtke IT Corporate od i protiv bilo kakvog gubitka, troškova, štete, pravne odgovornosti ili rashoda koji proizlaze iz ili u odnosu na bilo koje potraživanje, tužbu ili optužbu treće osobe protiv Centra za informacije tvrtke IT Corporate na temelju ili u vezi s/sa (a) sporom između vas i Pružatelja o uvjetima sporazuma/ugovora ili koji se odnosi na kupnju/prodaju bilo koje robe/usluge, (b) vašom povredom uvjeta i obveza ovog Sporazuma, ili (c) svakom radnjom vas ili Pružatelja koji krši bilo koji zakon, propis ili prava treće strane.

RAZNO:

Centar za informacije tvrtke IT Corporate upravlja ovom Web-lokacijom iz svojih ureda u Sjedinjenim Američkim Državama. Centar za informacije tvrtke IT Corporate ne tvrdi da su Materijali na Web-lokaciji prikladni ili dostupni za uporabu na drugim mjestima, a pristup njima s područja gdje je njihov sadržaj nezakonit zabranjen je. Oni koji odluče pristupiti ovoj Web-lokaciji s drugih lokacija to čine na vlastitu inicijativu i odgovorni su za usklađenost s primjenjivim lokalnim zakonima. Materijale ne smijete koristiti ili izvoziti u kršenju izvoznih zakona i propisa SAD-a.

OVAJ SPORAZUM UREĐUJE SE I TUMAČI U SKLADU SA ZAKONIMA DRŽAVE NEW YORK, BEZ OBZIRA NA PRAVILA KOJA UREĐUJU SUKOBE PRAVA. STRANKE SU SUGLASNE DA JE EKSKLUZIVNO MJESTO ZA SVE POSTUPKE I ARBITRAŽE KOJE SE NA BILO KOJI NAČIN ODNOSE NA OVAJ SPORAZUM PRED NADLEŽNIM SAVEZNIM ILI DRŽAVNIM SUDOM U GRADU NEW YORKU, NEW YORK, S.A.D.

Ako se bilo koja odredba ovog Sporazuma iz bilo kojeg razloga smatra neprovedivom ili nevažećom, tada se Sporazum tumači kao da ta odredba nije sadržana u ovom Sporazumu. Nikakva tužba/postupak koja proizlazi iz ovog Sporazuma ne može se podići protiv vas više od dvije godine nakon datuma prestanka važenja temelja za pokretanje postupka/tužbe. Ovaj Sporazum ili bilo koje od svojih prava ili obveza ne smijete asignirati bez prethodne pisane suglasnosti Centra za informacije tvrtke IT Corporate, a svaki takav pokušaj bez suglasnosti bit će nevažeći. U skladu s navedenim, ovaj Sporazum će stupiti na snagu u korist i biti obvezujući za dopuštene nasljednike, pravne zastupnike i asignatore stranaka u ovom Sporazumu. Bez obzira na bilo što navedeno suprotno u ovom Sporazumu, odnos između vas i Centra za informacije tvrtke IT Corporate je odnos sa samostalnim izvođačem te se ništa u ovom Sporazumu neće tumačiti kao stvaranje partnerstva, zajedničkog ulaganja, franšize, zapošljavanja ili bilo kakvog drugog agencijskog odnosa između stranaka. Ako se bilo koja odredba ovog Sporazuma proglasi nevažećom od strane nadležnog suda, ta će odredba biti bez pravnog učinka samo u odnosu na okvir u kojem je nevažeća, tako da će ostatak te odredbe i sve preostale odredbe ovog Sporazuma i dalje biti na snazi i proizvoditi pravne učinke. Materijali se pružaju s „OGRANIČENIM PRAVIMA.“